Πλησιάζει το τέλος Εξ. – The Analyst

Πλησιάζει το τέλος Εξ.

Πλησιάζει το τέλος Εξ.

Πλησιάζει το τέλος Εξ.