ΕΙΚΟΝΑ—Ρωσία,-Σοβιετική-ένωση,-ΔΝΤ,-Jeltzin-Εξ. – The Analyst

ΕΙΚΟΝΑ—Ρωσία,-Σοβιετική-ένωση,-ΔΝΤ,-Jeltzin-Εξ.

ΕΙΚΟΝΑ---Ρωσία,-Σοβιετική-ένωση,-ΔΝΤ,-Jeltzin-Εξ.

ΕΙΚΟΝΑ—Ρωσία,-Σοβιετική-ένωση,-ΔΝΤ,-Jeltzin-Εξ.