ΕΙΚΟΝΑ—ΗΠΑ,-δολάριο-Εξ. – The Analyst

ΕΙΚΟΝΑ—ΗΠΑ,-δολάριο-Εξ.

ΕΙΚΟΝΑ---ΗΠΑ,-δολάριο-Εξ.

ΕΙΚΟΝΑ—ΗΠΑ,-δολάριο-Εξ.