ΕΙΚΟΝΑ – Ευρωζώνη, Ευρώ, Μέρκελ Εξ. – The Analyst

ΕΙΚΟΝΑ – Ευρωζώνη, Ευρώ, Μέρκελ Εξ.

Email this page.
Print Friendly, PDF & Email

ΕΙΚΟΝΑ - Ευρωζώνη, Ευρώ, Μέρκελ Εξ.

ΕΙΚΟΝΑ – Ευρωζώνη, Ευρώ, Μέρκελ Εξ.

Ανοιχτή Συνδρομή
Εμείς την ορεξη και την εργατικότητα την έχουμε. ‘Οραμα διαθέτουμε. Γνώσεις αρκετές. Στηρίξτε τη προσπάθειά μας να γίνουμε ο καταλύτης, για τη συλλογική εξέλιξη της κοινωνίας και της χώρας μας.
*Σχεδιάζουμε να "ανταμείψουμε" τους Συνδρομητές μας σύντομα για την υποστήριξή τους.
Αντιαμβανόμαστε πως δεν μπορεί ο καθένας να γίνει συνδρομητής. Για το λόγο αυτό, όσοι από εσάς είσαστε σε θέση να υποστηρίξετε το όραμά μας, θα βοηθάτε και εκείνους που δεν μπορούν να συνδράμουν άμεσα.
×