ΕΙΚΟΝΑ—γενική,-φαύλος-κύκλος,-αδιέξοδο,-κρίση,-φίδι-Εξ. – The Analyst

ΕΙΚΟΝΑ—γενική,-φαύλος-κύκλος,-αδιέξοδο,-κρίση,-φίδι-Εξ.

ΕΙΚΟΝΑ---γενική,-φαύλος-κύκλος,-αδιέξοδο,-κρίση,-φίδι-Εξ.

ΕΙΚΟΝΑ—γενική,-φαύλος-κύκλος,-αδιέξοδο,-κρίση,-φίδι-Εξ.