ΓΡΑΦΗΜΑ – Εμπορικό πλεόνασμα της Ελβετίας, της Γερμανίας και της Αυστρίας ως ποσοστό επί του ΑΕΠ – The Analyst

ΓΡΑΦΗΜΑ – Εμπορικό πλεόνασμα της Ελβετίας, της Γερμανίας και της Αυστρίας ως ποσοστό επί του ΑΕΠ

Email this page.
Print Friendly, PDF & Email

ΓΡΑΦΗΜΑ - Εμπορικό πλεόνασμα της Ελβετίας, της Γερμανίας και της Αυστρίας ως ποσοστό επί του ΑΕΠ

ΓΡΑΦΗΜΑ – Εμπορικό πλεόνασμα της Ελβετίας, της Γερμανίας και της Αυστρίας ως ποσοστό επί του ΑΕΠ

Ανοιχτή Συνδρομή
Εμείς την ορεξη και την εργατικότητα την έχουμε. ‘Οραμα διαθέτουμε. Γνώσεις αρκετές. Στηρίξτε τη προσπάθειά μας να γίνουμε ο καταλύτης, για τη συλλογική εξέλιξη της κοινωνίας και της χώρας μας.
*Σχεδιάζουμε να "ανταμείψουμε" τους Συνδρομητές μας σύντομα για την υποστήριξή τους.
Αντιαμβανόμαστε πως δεν μπορεί ο καθένας να γίνει συνδρομητής. Για το λόγο αυτό, όσοι από εσάς είσαστε σε θέση να υποστηρίξετε το όραμά μας, θα βοηθάτε και εκείνους που δεν μπορούν να συνδράμουν άμεσα.
×